Bu bölümde bağımlı gruplarda nitel verilerin uyumu için p değerini öngörebilirsiniz. Örnek olarak patoloji ile USG pozitifliği arasında uyum. Bu alanda öngörüde bulunmanız adına p > 0.05, p ˂ 0.05 , p ˂ 0.01 , p ˂ 0.001 şeklinde sonuç verilecektir. Gerçek p değerini bulmak için bir istatistik programı vasıtası ile test etmenizi bu alanı sadece öngörü için kullanmanızı rica ederiz. Hesaplamalarda yuvarlamalar yapıldığı için ince sapmalar olabilir.

Hesaplama Formu

Grup A (-) Grub A (+)
Grup B (-)
Grup B (+)