Bu alanda iki grupta kıyaslamak istediğiniz (yaş, BMI, kreatinin, crp, sistolik basınç, vs ) analizler için örneklem büyüklüğü hesabı yapabilirsiniz. Örnek olarak vaka ve kontrol grubunda hastaların kreatinin değerini kıyaslayacaksınız. İhtiyacınız olan veriler vaka grubunda beklediğiniz ortalama±standart sapma kreatin değeri, kontrol grubunun beklenen ortalama±standart sapma kreatinin değeri. Bunu daha önceki çalışmaları referans göstererek belirleyebilirsiniz yada 5-10 vaka alarak ön değerlendirme yapabilirsiniz.

Daha sonrasında çalışmanız için güç (1-β) ve yanılma payı (α) belirleyeceksiniz. Genel kabul güç % 80 , yanılma payı % 5 in yeterliliği şeklindedir.

**** Lütfen nokta (.) kullanmayınız sadece virgül (,) kullanınız örnek ( 2,5)

Örneklem Büyüklüğü Hesaplama Formu